ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1983 v Brně. Zde vystudoval Střední průmyslovou školu slévárenskou. Ihned po ukončení studia se zcela naplno věnuje výlučně umělecké tvorbě.
Ve své tvorbě zpracovává širokou škálu výtvarných podob a forem. Kombinuje železo se dřevem nebo jinými přírodními materiály, přičemž využívá možností strukturovaných povrchů, leštění nebo matu.
Pro celou jeho tvorbu je naprosto charakteristickými vtip a jednoduchost jednotlivých děl. Primitivismus celku tak umocňuje výraz a úsměvné vyznění díla, které je pak odrazem životního optimismu autora. Jeho plastiky jsou charakteristické přímočarostí, lehkostí a stylovou čistotou, které nechávají vyznít hravému humoru skrytému v jednoduchosti myšlenky.

VÝSTAVY | EXPOSITIONS

2003 – Zemanova kavárna, Brno
2004 – Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
2004 – Společná výstava s Vladimírem Franzem, galerie Studna, Liberec
2006 – Účast na výstavě „Projekt Mona Lisa“, Brno, Praha
2006 – Arts Gallery, hlavní budova „Rady Evropy“, Strasbourgh
2007 – Galerie pod Skálou, Brno
2007 – Galerie Dílo Brno, společná výstava s Josefem Velčovským a Ivanem Polcarem
2007 – Knihkupectví Acamedia – literární kavárna, Ostrava
2008 – Fashion week, Brno, výstava šperků
2008 – Galerie Art, Chrudim, společná výstava s Janem Svobodou
2009 – Galerie Pod Radnicí, Zlín, společná výstava s malířem Janem Svobodou
2009 – Metal Gallery, Liberec
2009 – Galerie Crears, Rožnov pod Radhoštěm
2010 – Penzion Bílek, Bílek
2010 – Galerie 12, Náměšť nad Oslavou, společná výstava s malířem Janem Svobodou
2010 – Galerie Skácelík, Olomouc
2011 – Stará radnice, Žďár nad Sázavou
2011 – Galerie Kuskovu, Praha
2012 – M´Art Print Gallery, Velké Zálužie, Slovensko – společná výstava s malířem Janem Svobodou
2012 – Galerie Art, Chrudim
2012 – Galerie Sněžné – společná výstava s malířem Janem Svobodou
2013 – Mezinárodní filmový festival Febiofest, Praha
2013 – Galerie Platinium, Brno
2013 – ABG knihkupectví a galerie ART & BOOKS s.r.o., Zlín

CURRICULUM VITAE

He was born in Brno in 1983 where he studied the smithcraft specialization at the Secondary Technical School of Foundry. Since the completion of the studies he has been making art exclusively and fully.
In his works he uses a wide scale of artistic images and forms. He treats materials with traditional smith’s handwork techniques, he combines iron with wood or other natural materials perseveringly, and inclines to structured, polished or matt surfaces.
Wit and simplicity have been quite typical of his works since the very beginning. The primitivism of the whole amplifies the expression and serene purport of his work, which mirrors the author’s life optimism, his effort to entertain people and make them laugh. His sculptures are typical by their directness, lightness and style purity, which emphasize the playful humour hidden in the simplicity of thought.